Ďakujeme, že ste sa rozhodli podporiť prácu Amnesty International

Sme radi, že ste sa rozhodli podporiť Amnesty International a náš zápas za dodržiavanie ľudských práv vo svete. 

Aby sme si pri vyšetrovaní situácie ľudských práv a vedení kampaní proti ich porušovaniu zachovali nezávislosť, neprijímame žiadnu finančnú pomoc od vlád a individuálne posudzujeme korporátnych darcov. Financovanie našich aktivít tak závisí predovšetkým na príspevkoch jednotlivcov ako ste Vy.

Ďakujeme! PS: Váš dar bude použitý na vedenie kampaní zameraných na zastavenie porušovania ľudských práv a ľudskoprávne vzdelávanie, a to v súlade s princípmi zodpovednosti, efektivity a transparentnosti.

Jednorázovo
Mesačne
10€
20€
50€
10€
20€
50€

Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania DARUJME.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje a zašleme Vám aj informačný mail o dare. Ďakujeme!

Darca zároveň berie na vedomie, že poskytuje finančný dar bez protihodnoty a teda na platobnú operáciu sa nevzťahujú možnosti reklamácie platby ako pri nákupe služieb a tovarov.