Potrebujeme Vašu pomoc

Zatiaľ ste spolu darovali
2 391

Vojna na Ukrajine stále trvá a ľudia sa stále snažia dostať do bezpečia. V krajinách, ktoré majú hranicu s Ukrajinou, ako Poľsko, Slovensko či Maďarsko, pracujú naši kolegovia a kolegyne na monitorovaní porušovania ľudských práv ľudí na úteku.

AFP via Getty Images

Napriek vlnám solidarity nemožno zabúdať na to, že utečenci a utečenky potrebujú v prvom rade bezpečnosť, kvalitné a dostupné podporné služby, bývanie a mnoho ďalšieho – inými slovami dodržiavanie ich ľudských práv musí byť pre slovenskú a ďalšie vlády absolútnou prioritou. Okrem toho podporujeme obrancov a obrankyne ľudských práv z Ukrajiny, ktorí a ktoré sú na Slovensku alebo v našich susedných krajinách a potrebujú pomoc.

Toto všetko dokážeme naďalej robiť len s Vašou pomocou. Prosíme, pomôžte nám Vaším darom.

Viac informácií o súčasnom stave a zistenia Amnesty International o porušovaní ľudských práv v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu nájdete tu.