Súhlas je láska

Zatiaľ ste spolu darovali
667
Potrebujeme
800

Prejaviť súhlas alebo nesúhlas so sexom neznamená podpísať zmluvu alebo notársky overenú zápisnicu. Stačí sa partnera či partnerky opýtať a pozorne počúvať. Súhlas musí byť slobodný, jasný, nadšený a je vždy odvolateľný. Aj počas dňa, ktorý má byť symbolom lásky.

Mnoho z nás toto základné pravidlo pozná a praktizuje, no nie je to samozrejmé. Zastaralé zákony, rodové stereotypy a škodlivé mýty o téme súhlasu podporujú a normalizujú existenciu znásilnenia a sexuálneho násilia v našej spoločnosti. 

Nie by malo byť akceptovanou odpoveďou za každých okolností, hoci aj po príjemnom rande či vo vzťahu. Začnime hovoriť o tom, že momentálne odmietnutie alebo nezáujem o intimitu neznamená, že sa chceme rozísť alebo máme pomer s niekým iným. Aj dlhodobý partner či životná partnerka môže povedať nie a neznamená to nič viac, ako že v danej chvíli nemá záujem o sex.

Až 47 % ľudí na Slovensku považuje sex bez súhlasu za istých okolností za ospravedlniteľný.

Až 10 % žien malo skúsenosť so sexuálnym násilím od svojich 15 rokov.

Pomôžte nám to zmeniť.

Váš príspevok nám pomôže pokračovať v organizovaní ľudskoprávnych workshopov o súhlase na školách, v advokačných aktivitách za zmenu definície znásilnenia a osvetovej kampani Hovorme o súhlase.

V prípade, že nám darujete 15 eur a viac, nechajte nám aj Vaše kontaktné údaje a my Vám pošleme darček. 

Ďakujeme!

Ďakujeme za ochotu podporiť našu činnosť. Vďaka vašej podpore dokážeme robiť veci lepšie.

Ak chcete o našej práci zistiť viac, kliknite sem.